VŠECHNA KOŤÁTKA Z VRHU C1 JSOU PRODÁNA(CINDY A CASSI ZŮSTÁVAJÍ S NÁMI V CHS) - ALL KITTENS from C1 LITTER ARE SOLD (CINY AND CASSI STAY WITH US IN CATTERY)

07.08.2015 17:23